Sunday, October 30, 2011

untuk raja-rajamahu menegur siswa? mahu ditegur siswa? siapa berkuasa? siapa?


No comments: