Monday, August 15, 2011

a walk

do not even sleep, why?

while sleep still does not giving ye any peace of mind,  ye soul need something, something which never suits a thing.

tiada bertidur dan kelam,
api tetap menyala,
air tetap mengalir,
dah serap jadi air dalam pelbagai bekas?
dah nampak dalamnya matahari?

peringatan maut ; untuk mencapai 'makrifat' , "ilmu juga perlu dilenyapkan".

No comments: