Monday, August 1, 2011

rahsia 20 , not 2.0

ada cerita yang tak pernah dicerita, ada cereka yang tidak pernah direka, ada itu satu yang tetap ada.
ini perihal 20 bukan 2point0. perihal cerita cereka rahsia. sifat 20 adalah sifat HU. HU ALLAH.

1. Al-Wujud ; Ada

Laa  ilaa-ha il-laa hu-wa
ertinya ; "Tidak ada Tuhan melainkan Dia ". al-Baqarah ayat 163

Wa-huwa ma'akum aina maa-kuntum.
ertinya ; "Dan Ia ada beserta kamu di mana saja kamu berada". al-Hadid ayat 4.

2. Al-Qidam ; Sedia

Hu-wal aw-walu wal-aakhiru
ertinya ; "Dialah yang awal dan yang akhir" . al-Hadid ayat 3

3. Al-Baqa ; Kekal


Hu-wal aw-walu wal-aakhiru
ertinya ; "Dialah yang awal dan yang akhir" . al-Hadid ayat 3

Kul-lu syai-in haalikun il-naa waj-hahu
ertinya ; "Tiap-tiap sesuatu binasa, kecuali DiriNYA" . al-Qasas ayat 88

4. Al-Mukhalafah Lil-hawadisi ; berlainan dari sekalian yang baharu

Laisa kamis-lihi syai-un wa-huwas samii-'ul basir
ertinya ; "Tidak ada suatu pun sama denganNYA" . al-Syuran ayat 11.

Walam yakun lahu kufu-wan ahad
ertinya ; "Dan tidak ada sesiapun sebanding denganNYA" . al-Ikhlas ayat 4

5. Al-Qiyaamuhu Binafsihi ; berdiri sendiri

In-nal-laaha laghaniy-yun 'anil-'aalamin
ertinya ; "Sesungguhnya  Allah tidak berkeperluan kepada makhluk" . al-Ankabut ayat 6.

6. Al-Wahdaaniah ; Tunggal

In-namaa ilaa-hukum ilaahun waa-hidun
ertinya ; "Tuhan kamu itu hanya Tuhan yang tunggal" . al-Kahfi ayat 110

7. Al-Qudrah ; Kekuasaan

In-nal-laaha ' alaa kul-li syai-in qadiir.
ertinya ; "Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu" . al-Baqarah ayat 20

fa-'aalun limaa yurid
ertinya ; "(Ia) amat (berkuasa) berbuat apa yang Ia kehendaki" . al-buruj ayat 16.

8. Al-Iradah ; Kemahuan

Izaa araa-da syai-an an yaquulu lahu kun fayakun.
ertinya ; "Apabila ia kehendaki sesuatu , tidak lain perintahNYA melainkan perkataaan 'kun' (jadilah) , lantas jadi (kehendakNya)" . Yasin ayat 82.

Wamaa tasyaa-uuna il-laa an yasyaa-Allah.
ertinya ; "Tidak (jadi) apa yang kamu kehendaki , kecuali jika dikehendaki oleh Allah" . at-Takwir ayat 29

9. Al-Ilmu ; pengetahuan.

In-nallaaha bikul-li syai-in 'aliim
ertinya ; "Sesungguhnya Allah mengetahu tiap-tiap suatu" . al-Baqarah ayat 231.

Ya'lamu sir-rakun wajah-rakum waya'-lamu maa-tak-sibuun
ertinya ; "Ia mengetahui batin kamu dan zahir kamu , dan Ia mengetahui apa yang kamu usahakan" . al-An'am ayat 3.

10. Al-Hayat ; Hidup

Allahu laa-ilaaha il-laa hu-wal hay-yul qay-yuum laa tak-khuzuhu sinatun walaa-naumun
ertinya ; "Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup, Yang berdiri sendiri , tidak disentuh oleh ngantuk dan tidak (oleh) tidur" . al-Baqarah 255

Wa-tawak-kal 'alal hay-yil lazii laa yamuutu.
ertinya ; "Dan berserahlah kepada yang hidup, yang tidak akan mati" . al-Furqan ayat 58.


11. As-Sama' ; Hidup, Jiwa, Nyawa

12. Al-Basar ; Pengilihatan

13. Al-Kalam : Berkata-kata , Omong.

14. Qaunuhu Qadiran ; Allah dalam keadaan Berkuasa

15.Qaunuhu Muriidan ; Allah dalam keadaan Berkemahuan

16. Qaunuhu 'Aaliman : Allah dalam keadaan Mengetahui

17. Qaunuhu Hayyan ; Allah dalam keadaan Hidup.

18. Qaunuhu Samii'an : Allah dalam keadaan Mendengar.

19. Qaunuhu Basiiran ; Allah dalam keadan Melihat.

20. Qaunuhu Mutakallima ; Allah dalam keadaan Berkata-kataini cerita rahsia, baru muqadimmah. masih banyak yang perlu kita teroka. mungkin ada yang kata, ini cerita hanya ringkas sahaja, akan tetapi, di sebalik setiap sesuatu, telah ada satu sesuatu, dan di situ, kunci kata untuk rahsia semua.

*post ini bukan sebab mahu jadi religous bandwagon, post ini dipostkan untuk memperingati, yang segala nya bermula dengan DIA.

-tribute untuk kelas2 tauhid di jalan, di kedai kopi dan di sekolah-sekolah revolusi tahun 1998 hingga 2011.

No comments: