Thursday, January 6, 2011

rasta kumpul 2011

Setelah di tetapkan oleh pemegang mohor besar di Raja Rasta, hari Rasta Kumpul telah di tunda dari 11 Mei Ke 14 Mei. Ini adalah kerana 11 Mei jatuh pada hari Rabu, 14 Mei jatuh pada hari Sabtu..

dari sini ; tonepoe

No comments: