Thursday, August 16, 2012

sepapan sampan pendayung melintas

baru seketika, tiba dalam sesat. kendi dhab serta susu kambing.
seorang darwish masuk ke dalam kota, bukan dulu kota bahagia.
melangkah sementara untuk singgah mengisi semula bekalan untuk hari-hari nanti,
kelemasan tidak, cuma mahu terbang menggelungsuri sungai-sungai syurga.

padi, patukan bisa pengair muda, kompass hati menyanyi utara.
ada misi bangkai-barangkali dalam topeng extremist.


*kau dah selak sendiri, masa kita menari berdikari.


No comments: